Hlavná stránka

            

Advokátska  kancelária bola založená v roku 1998 v Nitre.

Advokátska kancelária JUDr. Svetlana Kšiňanová  mala od svojho vzniku sídlo v Nitre.

 

Počas svojho dvadsaťročného pôsobenia sa snažím efektívne postupovať pri napĺňaní požiadaviek svojich klientov, pričom ochrana ich záujmov je mojim prvoradým cieľom.

                         

Za účelom dosiahnutia cieľa - zaťažovať klientov čo najmenej pokiaľ nie je ich právny problém vyriešený – spolupracuje moja advokátska  kancelária s odborníkmi aj v iných oblastiach, ktoré sú úzko späté s právom (napr. účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo, atď.).

 

 

 

Dôvera klienta je pre mňa zaväzujúca!

 

            

 

JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Svetlana Kšiňanová

Štefánikova tr. 4

949 01  Nitra

Slovak Republic

Telefon, Fax: +421 (037) 65 11 860
Mobil: +421 (0) 905 430 517
E-mail:
svetlana.ksinanova@advocatesk.eu

 

Administrator Anna Žembéryová, ana_zemby8@yahoo.de

2008 all rights reserved

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Svetlana Kšiňanová

Blok textu:  
Pokiaľ zanikne spravodlivosť, nebude žiadny dôvod,
aby ľudia žili  na Zemi.
Immanuel Kant