ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Svetlana Kšiňanová

Zaujímavé linky

Obchodný register Slovenskej republiky—oficiálna stránka Obchodného registra SR obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov

             www.orsr.sk

Slovenská advokátska komora—organizácia združujúca všetkých advokátov na území SR.

             www.sak.sk

Živnostenský register Slovenskej republiky—stránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných společnosti, živnostínkov a iných subjektov, spolu so základnými informáciami o jednotlivých subjektov.

             www.zrsr.sk

Kataster portál—stránka poskytujúca väčšinu informácií, ktoré sú dostupné v Katastri nehnuteľností SR.

             www.katasterportal.sk/kapor

Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky—oficiálna stránka Ministerstva.

             www.justice.gov.sk

Notárska komora Slovenskej republiky—združuje všetkých notárov na území SROV. Na tejto stránke sa nachádzajú aj centrálne registre vedené Notárskou komorou.

             www.notar.sk

Zbierka zákonov—stránka obsahujúca právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplne znenia vybraných právnych predpisov.

             www.zbierka.sk

 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Svetlana Kšiňanová

Štefánikova tr. 4
949 01  Nitra

Slovak Republic

Telefon, Fax: +421 (037) 65 11 860
Mobil: +421 (0) 905 430 517
E-mail:
svetlana.ksinanova@advocatesk.eu

 

Administrator Anna Žembéryová, ana_zemby8@yahoo.de

2008 all rights reserved